Nauja kelionė su Erasmus draugais – projektas „smARt”

Oficialiai pradedame naują projektą „smARt – papildytosios realybės technologijų pritaikymas mokyklose”. Kartu su partneriais iš Italijos, Airijos, Rumunijos, Latvijos ir Turkijos ateinančius dvejus metus dirbsime prie papildytosios realybės (AR) technologijų pritaikymo mokyklose!

Pagrindinis smARt projekto prioritetas – didinti moksleivių susidomėjimą STEM dalykais ir ugdyti naujas kompetencijas, naudojant papildytąją realybę klasėse.

smARt siekia sujungti STEM dalykus su skaitmeninėmis žiniomis ir naujomis technologijomis (AR), kad būtų atsižvelgta į darbo rinkos ir pačių moksleivių poreikius. Namuose jie naudojasi pažangiausiomis technologijomis, o mokyklinis ugdymas vis dar išlieka toks pat, koks buvo jų tėvams.

Dėl šios priežasties konsorciumas, be su šia technologija susijusių metodikų, gairių ir turinio, sukurs atvirus ir nemokamus QR failus, patalpintus skaitmeninėje aplinkoje, skirtoje STEM dalykus mokytis 3D vaizdu. Šios rinkmenos bus nemokamai prieinamos plačiajai visuomenei ir galės būti naudojamos visose mokyklų klasėse, taip pat universitetuose ir kitose organizacijose.

Šis tikslas bus pasiektas įgyvendinus 3 pagrindinius darbo paketus:

  1. Tarpvalstybiniai tyrimai ir gairės dėl AR naudojimo STEM mokymui ir mokymuisi
  2. AR failai ir skaitmeninė aplinka kaip atvira biblioteka
  3. AR rinkmenų kūrimo rekomendacijų rengimas

Vidurinių mokyklų / gimnazijų moksleiviai yra pagrindinė tikslinė grupė, kuri padės projekto partneriams kurti projektą ir jo produktus, taip pat juos išbandyti ir mokyti kitus moksleivius. Jie yra pirminė tikslinė grupė, nes tai yra moksleivių grupė, kuri sprendžia dėl savo ateities ir renkantis tolesnes studijas. Be to, jie turi pakankamai žinių ir yra pakankamai atsakingi, kad galėtų dalyvauti projekto veikloje.

Vidurinių mokyklų / gimnazijų STEM  mokytojai yra antrinė tikslinė grupė, kuriai projektas bus naudingas, nes jie sužinos, kaip naudoti papildytąją realybę pamokose ir kaip padidinti moksleivių dalyvavimą ir motyvaciją. Kartu jie išbandys sukurtas metodikas ir vadovus, taip pat pateiks savo nuomonę dėl svarbiausių STEM dalykų ir temų.

Projektas dar tik prasideda, todėl nelaukite ir prisijunkite prie mūsų nuo pat pradžių!