Verslumo įgūdžių ugdymas su E365!

Vystydami E365 projektą, partneriai siekia plėtoti švietimo galimybes, pagrįstas būtinybe išplėsti antreprenerystės kompetencijas (pasitelkiant su tuo susijusius įgūdžius) ir puoselėti palankesnę verslumo kultūrą Europos Sąjungoje, naudojant E365 projekto rezultatus. Norima pabrėžti verslumo potencialą ekonominio indėlio, inovacijų ir darbo vietų kūrimo procese. Pagal pasirinktus prioritetus E365 projektu siekiama palengvinti besimokančių suaugusiųjų ir besimokančiųjų, kurie labiausiai pažeidžiami arba kuriems gresia atskirtis, įgalinimą socialiniame ir profesiniame gyvenime, ugdant kritinio mąstymo, refleksyvumo ir įsivertinimo gebėjimus bei kitus įgūdžius, reikalingus verslumo kompetencijoms ugdyti tarp žemos kvalifikacijos suaugusiųjų.

Šiuo tikslu E365 parengė mokymo išteklius, susijusius su verslumo kompetencijos poreikiais, ir bandymų etapo apibendrinimo ataskaitą. Medžiagą vertino 60 dalyvių ir 10 suaugusiųjų švietėjų.

Ataskaitą sudaro šios 3 dalys:

  • Testavimo etapo aprašymas ir rezultatai, atsižvelgiant į bendrą gautą grįžtamąjį ryšį.
  • Kaip vyko testavimo etapas. Būtent, aprašymas ir rezultatai, pagal gautus 10 suaugusiųjų švietėjų atsiliepimus.
  • Galiausiai ataskaita baigiama visos procedūros apibendrinimu.

Kviečiame peržiūrėti „Testavimo etapo ataskaitą“.

Neabejotina, kad verslumo kultūros puoselėjimas gali būti naudingas daugeliu lygmenų; be to, jo įtaka gali apimti ne tik finansinius, bet ir socialinius bei kultūrinius aspektus. Taigi, siekiant šio tikslo, būtina atkreipti dėmesį į verslumo įgūdžių ugdymą.

Apsilankykite oficialioje E365 svetainėje ir sužinokite apie projekto veiklą.