Tarptautinis susitikimas Lietuvoje

Šią savaitę BETI organizavo projekto „Sprendimų priėmimo paramos sistema darnios plėtros tikslams įgyvendinti saugomose teritorijose – SDGimp“ tarptautinių partnerių susitikimą. Partneriai lankosi Nidoje, Lietuvoje. Šios dvi dienos (rugsėjo 20-21 d.) bus skirtos projektų peržiūrai, gilinimuisi į kiekvieną intelektualinį rezultatą, techninės pagalbos gavimui, sklaidos ir vertinimo ataskaitų peržiūrai.

Labai džiaugiamės šia savaite!

Sekite mūsų pažangą čia: https://sdgimp.eu/