Susitikimas su Europos Parlamento nariu Andriumi Kubiliumi siekiant aptarti įgūdžių tobulinimo svarbą besimokantiems suaugusiesiems

Rugsėjo 20 d. BETI komanda – direktorius Gvidas Rutkauskas ir direktoriaus pavaduotoja Greta Volodzkaitė Briuselyje susitiko su Europos Parlamento nariu iš Lietuvos Andriumi Kubiliumi ir jo padėjėjais Ramūnu Stanioniu bei Ieva Tvarijonavičiūte.

Susitikimo metu BETI komanda pristatė vykdomą organizacijos veiklą, aptarė dabartinę Europos švietimo situaciją, skaitmeninių įgūdžių svarbą darbo rinkai, apžvelgė Europos mastu įgyvendinamus BETI projektus. Daugiausia dėmesio diskusijoje buvo skirta BETI projektui „CCJ4Career: Europos karjeros konsultavimo gairės darbuotojams, dirbantiems baudžiamosios teisėsaugos sistemoje” ir įgūdžių ugdymo svarbai suaugusiems besimokantiesiems.

Pagrindiniai projekto tikslai – sukurti, išbandyti ir įdiegti darbo metodiką, skirtą karjeros orientavimo procesui pradėti arba tobulinti baudžiamosios teisėsaugos institucijose, daugiausia dėmesio skiriant kompetencijoms, reikalingoms karjerai valdyti, ir įtraukti į Europos visuomenės darbotvarkę struktūrizuoto ir vadovaujamo požiūrio į karjeros valdymą įkalinimo įstaigose poreikį, pradedant nuo tiesioginių suinteresuotų šalių dalyvavimo. Į kalėjimą dažniausiai žiūrima kaip į bausmės atlikimo vietą, tačiau plačioji visuomenė jį taip pat turi vertinti ir kaip vietą, kurioje specialistai kuria karjerą ir yra aktyvūs suaugusieji besimokantieji.

BETI komanda pristatė projekto veiklas, rezultatus, sukurtus bendradarbiaujant su partneriais: Politikos konteksto analizė CCJ karjeros srityje, Suinteresuotųjų šalių analizė CCJ karjeros srityje, palaikomosios kompetencijos ir ugdymo poreikiai, Mokymosi priemonių ir išteklių kūrimas, siekiant sujungti politikos kontekstą ir mokymosi kontekstą interaktyvioje aplinkoje, Politikos veiksmų rekomendacijų, pagrįstų projekto metu sukauptais įrodymais, kūrimas, siekiant sukurti profesinio orientavimo mechanizmus CCJ.

Be to, diskutuota apie tai, kokia yra profesinio orientavimo rėmimo situacija CCJ ir kodėl ją reikia spręsti, taip pat kokios yra dabartinės grėsmės Europos ir nacionaliniu lygmenimis. BETI pristatė partnerių atliktą darbą ir pabrėžė profesinio orientavimo ir savišvietos svarbą.

Europos Parlamento politikai pritarė, kad projektas yra svarbus, o jo rezultatai ne tik padės vykdyti profesinį orientavimą pataisos įstaigose, bet ir šviesti visuomenę apie galimas karjeros galimybes bei visą kalėjimų sistemą.  Diskusijos metu buvo prieita prie išvados, kad įgūdžių tobulinimas labai svarbus visiems besimokantiems suaugusiesiems, o darbuotojams, dirbantiems bausmių vykdymo sistemoje, reikia daugiau pagalbos, nes neigiama jų darbo vietos reputacija turi įtakos jų galimybėms tobulinti įgūdžius.

Sekite naujienas apie projektą čia: https://www.careersincorrections.com/