Sėkmingas projekto Time4IT įgyvendinimas kartu su asocijuotais partneriais

Sėkmingam projekto Time4IT įgyvendinimui užtikrinti labai svarbus vaidmuo atiteko asocijuotiems partneriams. Šie asocijuoti partneriai yra viešojo arba privataus sektoriaus atstovai, kurie teikia paramą konkrečioms projekto užduotims ar veikloms, bei padeda skatinti ir palaikyti projekto tvarumą.

Lietuvos asocijuotasis partneris buvo Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (toliau – NDMA). NDMA įkurta 1999 m. Asociacijos veiklos tikslas – vienyti juridinius ir fizinius asmenis distancinio mokymo vystymui Lietuvoje ir dalyvauti formuojant distancinio mokymo politiką šalyje.

NDMA uždaviniai:

  • Koordinuoti distancinio mokymo srityje veikiančių organizacijų ir atskirų asmenų veiklą.
  • Remti darbo grupes, rengiančias ir įgyvendinančias distancinio mokymo projektus. Organizuoti simpoziumus, konferencijas, seminarus, konsultacijas, pasitarimus ir kursus distancinio mokymo klausimais. Ieškoti galimybių Asociacijos nariams mokytis užsienyje ir Lietuvoje.
  • Rūpintis distancinio mokymo programų, kursų ir priemonių kūrimu, adaptavimu, tobulinimu ir platinimu bei distancinio mokymo kursų akreditavimo sistemos kūrimu Lietuvoje. Inicijuoti šias problemas sprendžiančių darbo grupių kūrimąsi.
  • Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją apie distancinio mokymo raidą ir esamą situaciją, skelbiamus distancinio mokymo projektų konkursus, įgyvendinamus ir rengiamus distancinio mokymo projektus bei reikšmingus distancinio švietimo renginius Lietuvoje ir užsienyje. Kurti ir pildyti distancinio mokymo kursų informacijos banką.                                      
  • Atlikti distancinio mokymo vadybinius ir edukacinius tyrimus. Tirti distancinio mokymo kursų paklausą ir pasiūlą Lietuvoje bei jų įgyvendinimo efektyvumą.
  • Inicijuoti, organizuoti konkursus distancinio mokymo projektų vykdymui ir dalyvauti distancinio mokymo projektuose.
  • Skatinti distancinio mokymo infrastruktūros kūrimą.
  • Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis, galinčiomis prisidėti prie distancinio mokymo vystymo Lietuvoje.

NDMA specializuojasi nuotolinio mokymo srityje, todėl ši ilgametė patirtis buvo labai naudinga projektui. Šis partneris padėjo rinkti ir skleisti informaciją apie nuotolinio mokymo renginius, projektus ir metodus, kurie buvo sėkmingi pritaikyti teikiant praktinį mokymą nuotoliniu būdu. NDMA taip pat gilinosi į regioninę studijų ir kursų pasiūlą ir paklausą iki kvalifikacinio, profesinio ir aukštojo mokslo srityse, kad užtikrintų projekto aktualumą tikslinei auditorijai. Be to, šis partneris bendradarbiavo su viešosios informacijos teikėjais ir kitomis institucijomis, siekdamas užtikrinti, kad projektas būtų plačiai reklamuojamas ir prieinamas tikslinei auditorijai. Galiausiai NDMA plačiai skleidė informaciją apie distancinio mokymo plėtrą, svarbą ir aktualumą visoje Europoje kas projektui suteikė dar daugiau galimybių sekti naujausias nuotolinio mokymo tendencijas ir naujoves.