RUDISNET: Neįgalių asmenų socialinės įtraukties tinklas ES kaimo vietovėse, vykdant mentorystės ir vadovavimo mokymo programą

Socialinė atskirtis – praeitis!
2020 metų gruodžio mėnesį startavo naujas projektas – „EU-RUDISNET“. Jo tikslas yra sukurti Europos tinklą, skirtą neįgaliųjų socialinei integracijai, kuriant ir įgyvendinant novatorišką programą, skirtą skatinti bendradarbiavimą ir pilietinių partnerysčių formavimą kaimo vietovėse. Šis tinklas mokys neįgalius suaugusius, taip prisidedant jų integravimo kaimo vietovėse, nes jiems tenka mažiau galimybių ir trūksta informacijos dėl jaučiamos dvigubos diskriminacijos.
2020 metų sausio 11-12 dienomis vyko pirmasis virtualus partnerių susitikimas. Per šias dvi intensyvias dienas susipažinome su partneriais, jų patirtimi, apžvelgėme projektą ir jo tikslus bei pasisėmėme naujos patirties apie socialinėje atskirtyje esančius žmonės visoje Europoje. Tai buvo tikrai labai prasmingos ir produktyvios dienos, o iš karto po susitikimo kimbame į suplanuotus darbus!
Sekite mūsų progresą, o susidomėjus – susisiekite!