Projekto „EU-RUDISNET“ partnerių susitikimas

Kovo 22 d. BETI komanda dalyvavo „EU-RUDISNET“ projekto susitikime. Susitikimo tikslas buvo tęsti Intelektinio rezultato Nr. 1 veiklą – „Kokybinis tyrimas siekiant nustatyti esamus kaimo vietovių neįgaliųjų poreikius“. BETI komanda kartu su partneriais bendradarbiavo kurdami klausimyną, kuris bus naudojamas atlikti neįgaliųjų žmonių, gyvenančių kaimo vietovėse, poreikių analizę.
Buvo malonu matyti visus partnerius ir patirti tokį nuostabų komandinį darbą!