ME-LPT – Moodle e. mokymosi platformos ir technologijos (Moodle E-Learning Platforms and Technologies Project)

2012-10-01
Projekto pavadinimas: ME-LPT – Moodle e. mokymosi platformos ir technologijos (Moodle E-Learning Platforms and Technologies Project)
Projekto kodas: LLP-LdV-PRT-2012-LT-0316
Projekto vykdymo laikotarpis: 2012 - 2014
Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programme
Apie projektą:

Pagrindinis projekto tikslas yra populiarinti ir skatinti Moodle platformos naudojimą e. mokymesi.

Projekto metu partneriai bendradarbiaudami vieni su kitas, dalindamiesi savo šalių patirtimi skleis ir plėtos esamų technologijų panaudojimą savo ir partnerių šalyse, dalinsis sukaupta patirtimi bei įgytomis žiniomis, lygins turimas e. mokymosi technologijas partnerių šalyse.

 

Šis projektas yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Čia publikuojamos mintys parodo tik projekto dalyvių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia pateiktos informacijos panaudojimą.

 

Projektas yra EST duomenų bazėjehttp://www.smpf.lt/est/

 

Projekto rezultatai: 

1) Sukurti klausimynai tikslinei projekto grupei. (Questionnaires for Institutions about VLE in LTQuestionnaires for Students about VLE in LTQuestionnaires for Teachers in LT)

2) Remiantis atliktomis apklausomis atlikta tikslinės grupės poreikių analizė studento, dėstytojo ir instituciniu aspektu.( Students_research about VLE by BETI , Teachers_research_about VLE by BETIInstitution_research_about VLE by BETI )

3) Remiantis atliktomis analizėmis partnerių šalyse, buvo atlikta lyginamoji šalių analizė . (Comparative analysis about VLE in Institutions)

4) Mokymo kursas anglų kalba "Managing Moodle Environment/ Moodle Course for Institutions" patalpintas projekto virtualioje mokymosi aplinkoje http://moodle.ldv-moodle.eu/ bei kurso mokomoji medžiaga .pdf formatu . ( Moodle course for INSTITUTIONS by BETI )

5) Mokymo kurso medžiaga kompaktinėje plokštelėje . 


6) Projekto svetainė http://www.ldv-moodle.eu/.

7) Projekto virtuali mokymosi aplinka http://moodle.ldv-moodle.eu/
8) Projekto informacinis leidinys anglų kalba. 

9) Projekto lankstinukas lietuvių kalba. ( Partnership_project leaflet in LT made by BETI )

10) Partnerių susitikimų įvertinimų suvestinės pagal atliktus klausimynus.


11) Viešinimas:

  • projekto pristatymas projekto „Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija“ baigiamojoje konferencijoje 2013-06-20, Vilniuje;
  • projekto veiklų pristatymas viešojoje Utenos bibliotekoje 2013-06-25;
  • projekto informacinių spaudinių pristatymas EADTU konferencijoje „Atviras ir lankstus aukštasis mokslas 2013“, 2013-10-23 Paryžiuje;
  • projekto pristatymas tikslinei projekto grupei (profesinio mokymo institucijoms, mokytojams ir moksleiviams), Kaune, 2013-09-26;
  • straipsnis tarptautinės mokslinės konferencijos ALTA'2014 pranešimų medžiagoje " Using Moodle: Teachers' Perspective: a Cross-Country Exploratory  Study";
  • straipsnis tarptautinės mokslinės konferencijos ALTA'2014 pranešimų medžiagoje "The Role of Virtual Learning Environment in the ICT Based Study Process";
  • nacionalinis seminaras projekto tikslinei grupei, 2014-06-27;
  • projekto dalyvių įspūdžiai ir pasiektų rezultatų viešinimas Švietimo mainų paramos fondo tinklapyje www.smpf.lt;
  • ir kita projekto sklaida.

 

Apie partnerystės projekto partnerių susitikimus galima sužinoti paskaičius www.beti.lt naujienų skiltį.

Kitus partnerystės projekto metu sukurtus užsienio šalių partnerių produktus galite rasti projekto svetainėje bei projekto virtualioje mokymosi aplinkoje.

 

Projekto koordinatorė: Vilma Karoblienė

e.pašto adresas: info@beti.lt

Projekto internetinė svetainė: http://www.ldv-moodle.eu/

Projekto virtuali mokymosi aplinka: http://moodle.ldv-moodle.eu/