Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija

2012-03-01
Projekto pavadinimas: Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija
Projekto kodas: D4-45/EIF/2011/5/17/IP/1/3/LL2012/1
Projekto vykdymo laikotarpis: 2012 - 2013
Finansavimo šaltinis: Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2011 m. metinės programos ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos
Koordinatorius: UAB "Lingua Lituanica", Lietuva
Apie projektą:
Projekto partneriai: Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas
 
Projekto tikslas - Pakeisti tradicinį mokymo ugdymo turinį, orientuojant jį į mišrųjį mokymą (si), ugdant trečiųjų šalių piliečių savarankiško mokymosi ir dalykines kompetencijas ir siekiant programų lankstumo, įvairiapusiškumo, pasirinkimo galimybių didinimo ir inovacijų skatinimo, didinant trečiųjų šalių piliečių integraciją į visuomenę.
 
Projekto veiklos:

Projektu siekiama sudaryti galimybes trečiųjų šalių piliečiams, ypač tiems, kuriems sudėtinga mokytis tiesiogiai (tradiciškai). Projekte taikomos informacinės komunikacinės technologijos (IKT) leis parengti įvairius scenarijus ir mokymosi procesą perkelti į elektroninę aplinką. Pasitelkus IKT, bus išspręsta mokymo šaltinių prieinamumo problema, sutaupytas kuratorių ir trečiųjų šalių piliečių laikas, sukurta individualizuota ir motyvuojanti mokymosi aplinka ir suteikta mokymosi vietos ir laiko pasirinkimo laisvė. Įdiegtas nuotolinis mokymas trečiųjų šalių piliečiams leis rinktis technologijas pagal asmeninę patirtį, mokymo proceso specifiką ir savo poreikius. 

 

Projekto metu kuriami e. mokymosi kursai, skirti trečiųjų šalių piliečiams:

  • Bendrasis lietuvių kalbos e. mokymosi kursas (100 akad. val.).
  • LR Konstitucijos pagrindų e. mokymosi kursas (75 akad. val.).
  • Konfliktų valdymo pagrindų e. mokymosi kursas (56 akad. val.).
  • Lietuvos kultūros pagrindų e. mokymosi kursas (60 akad. val.).
  • E. paslaugų trečiųjų šalių piliečiams e. mokymosi kursas (40 akad. val.).
 
Projekto tikslinė grupė:
E. mokymosi kursai skirti trečiųjų šalių piliečiams, turintiems laikinus arba nuolatinius leidimus gyventi Lietuvoje remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 1–7, 12–13 punktais, 40 straipsnio 2 dalimi ir remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 1 dalies 1–3, 5,6, 8 punktais, 53 straipsnio 2 dalimi.

Kontaktai : Vilma Karoblienė

 

Išsamesnė informacija apie projekto metu sukurtus e. mokymosi kursus teikiama telefonu (8~5) 241 41 61, e. pašto adresu beti@beti.lt. Projekto internetinė svetainė  www.beti.lt/migracija