PM-CAT

2007-07-22
PM-CAT - novatoriškas interaktyvus savikontrolės, mokymosi ir kompetencijos vertinimo įrankis projektų valdymo profesionalams
Projekto pavadinimas: Project Managment Compenence Assessment Tool
Projekto kodas: LT/05/B/F/PP-171015
Projekto vykdymo laikotarpis: 2005 - 2007
Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programme
Apie projektą:

Projekto tikslai:

  • nustatyti projektų valdymo mokymo metodikų trūkumus;
  • atlikti tyrimą apklausiant Lietuvos įmones ir organizacijas apie egzistuojančios projektų valdymo profesijos poreikius ir praktikas;
  • įvertinti galimybę pritaikyti Tarptautinius kompetencijos standartus (International Competence Baseline (ICB)) nacionaliniams kompetencijos standartams (National Competence Baseline (NCB));
  • panaikinti projektų valdymo kompetencijos ugdymo trūkumus;
  • sukurti interaktyvų internete veikiantį įrankį PM CAT, skirtą projektų valdymo studentų kompetencijos ugdymui, savikontrolei, įvertinimui ir vystymui.

Projekto metu buvo pagerinta projektų valdymo mokymų kokybė atsižvelgiant į tarptautinius standartus bei naudojami novatoriški, lankstūs ir individualizuoti įrankiai įsivertinimui ir mokymuisi. Projektas garantavo dalyvavimą tarptautiniame profesinio ugdymo tinkle vykdant IPMA (Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (International Project Management Association)) veiklas, sukurė naują projektų valdymo gerinimo metodiką ir susiejo ugdymo sistemą su profesinės kvalifikacijos reikalavimais, nustatytais nacionalinės kompetencijos standartuose (NCB).

Šiuo projektu siekiama geriau suprasti ir įvertinti projektų vadybininkų kvalifikacijas ir kompetencijas sudarant galimybę pateikti, palyginti ir įvertinti projektų vadybininkų įgūdžius atsižvelgiant į projektų turinius, o ne į išankstinę nuomonę. Projekto metu buvo sukurta metodologija ir įrankiai, tiesiogiai susiję su didžiausiu tikslu – projektų valdymo specialybės atestacija ir kitais papildomais kokybės įvertinimo aspektais.

Projekto tinklapis: http://www.pmcat.com
Kontaktai: Julita Pigulevičienė