Struktūruotų stažuočių programa, skirta padėti kvalifikuotiems, tačiau darbo neturintiems jauniems žmonėms, siekiant užtikrinti jų užimtumą / YouthEmploy

2015-01-13
Projekto pavadinimas: YouthEmploy
Projekto kodas: -
Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 - 2016
Finansavimo šaltinis: ERASMUS +
Apie projektą:

Projekto metu siekiama suteikti perspektyvas jauniems žmonėms, turintiems reikalingą išsilavinimą ir įgūdžius, tačiau negalintiems rasti darbo. Viena iš galimybių įrodyti savo tinkamumą ar kompetenciją tam tikrai pozicijai yra struktūruotos ir prižiūrimos stažuotės, kurių metu kontroliuojamas ir patvirtinamas apmokymas darbo vietoje, naudojami turimi įgūdžiai ir skatinamas profesinis tobulėjimas.

Projekto tikslai:

  1. Įveikti sunkumus, su kuriais susiduria nauji darbo rinkos dalyviai, ypač jaunimas, konkuruodami darbo rinkoje, užsitikrindami stabilų užimtumą, pradėdami karjeros kelią, kartu pasiekiant jų autonomiją ir visavertį dalyvavimą visuomenėje.
  2. Skatinti jaunų žmonių, turinčių reikalingus įgūdžius ir pasiruošimą, tačiau negalinčių įsidarbinti dėl praktinės patirties trūkumo, profesionalumą.
  3. Perėjimo iš mokymosi į įsidarbinimą įtvirtinimas per struktūrizuotas, kontroliuojamas stažuotes, palengvinančias mokymosi pritaikymą.
  4. Užmegzti ir stiprinti ryšius tarp profesinio švietimo ir mokymo bei verslo institucijų, gerinant teikiamų švietimo paslaugų kokybę.
Kontaktai: daina.gudoniene@gmail.com