SAPPHIRE: STEM Education Platform

Paskelbė gerda - Ket, 01/07/2021 - 19:40
Projekto pavadinimas

SAPPHIRE: STEM švietimo platforma (SAPPHIRE: STEM Education Platform)

Projekto kodas
2020-1-BG01-KA201-079265
Projekto vykdymo laikotarpis
2020-2022
Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė
Apie projektą

Pagrindinė projekto idėja yra sukurti 7 švietimo centrų tinklą, skirtą studentams nuo 13 iki 19 metų, dirbsiantiems bendroje erdvėje. Projekto tikslas yra suteikti kūrybingų ir verslių studentų bei besimokančiųjų bendruomenei daugiau galimybių, sukuriant įkvepiančias darbo erdves, didinant pagrindines kompetencijas ir organizuojant edukacinius bei socialinius renginius ir teikiant individualizuotas paslaugas, kurios padėtų nariams augti.

Projekto tikslai

Projektas sieks skatinti novatoriškus mokymosi metodus, švietimo verslumą ir skatinti švietimo naujoves per STEM žinių platformą, sukuriant galimybes Europos tarpvalstybinio tinklo kūrimui. Ši interneto platforma bus kuriama lygiagrečiai, kad jauniems žmonėms, mokytojams, pedagogams, jaunimo darbuotojams ir kt. būtų teikiami bendri atvirieji šaltiniai ir mokymosi erdvė. Jos struktūroje bus mokymo ir savarankiško mokymosi skyriai su įvairiais įrankių rinkiniais ir skaitmeninėmis mokymo, mokymosi ir įsivertinimo priemonėmis. Tai bus atvira bendradarbiavimo platforma žinių kaupimui ir dalijimuisi, siekiant padėti jauniems žmonėms suprasti ir ištirti STEM problemas.