News

2019-12-17

Prasideda Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursas. Kviečiame dalyvauti visas projekte „Prisijungusi Lietuva” dalyvaujančias bendruomenes. Projektai konkursui teikiami iki 2020 m. vasario 11 d. imtinai. Daugiau: http://konkursas.beti.lt/.

2019-10-20

Spalio 17-18 dienomis, Dubline susitiko projekto "Women4IT" projekto partneriai iš 10 Europos šalių. Kartu partneriai priėmė daug svarbių sprendimų susijusių su profiliavimo įrankiu, tinklapiu, mokymo programomis ir planais.

2019-08-22

Rugpjūčio 22 dieną, Nacionalinė nuotolinio mokymo asociacija surengė baigiamąją konferenciją Kaune ir pakvietė dalyvauti suinteresuotąsias šalis, pedagogus, besimokančius suaugusius asmenis, IRT organizacijų atstovus.

2019-08-06

Projektas prasidėjo 2018 metais ir tęsis iki 2020.

Šiuo projektu siekiama skatinti antreprenerių minkštųjų įgūdžių ugdymą pasitelkiant savęs įsivertinimo įrankį ir 40-ies novatoriškų mokymo iššūkių katalogą. Visa tai bus teikiama per mobiliąją programėlę.

2019-07-17

Poreikių įvertinimo ataskaitoje apibendrinami septynių (7) šalių partnerių tyrimų rezultatai (Latvija, Ispanija, Graikija, Malta, Lietuva, Airija ir Rumunija). Atliktais tyrimais siekiama prisidėti prie novatoriškų sprendimų, norima padidinti jaunų moterų norą prisidėti prie jų įgyvendinimo.

2019-06-28

Šioje ataskaitoje apibendrinamos gerosios praktikos ir iniciatyvos, susijusios su moterų ir NEET užimtumo didinimu IKT sektoriuje, šio projekto šalyse partnerėse (Latvijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Maltoje, Lietuvoje, Airijoje ir Rumunijoje).

2019-06-21

Birželio 19 d. Forest Game projekto partneriai iš keturių šalių: Maltos, Ispanijos, Portugalijos ir Lietuvos, apsilankė Maltoje esančiame Valetos ugniagesių mokymo centre. Mokymų centro vadovas papasakojo apie ten vykstančias veiklas ir jų pareigas.