Moterų mentorystė ugdant verslumo įgūdžius

2014-01-10
Projekto pavadinimas: MWE
Projekto kodas: 530068
Projekto vykdymo laikotarpis: 2013 - 2015
Finansavimo šaltinis: LdV TOI
Koordinatorius: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DEL TRABAJO AGROALIMENTARIO, Ispanija
Partneriai:
Apie projektą:

Projekto tikslai yra šie:

• Skatinti verslumą jaunų moterų tarpe kaimo bendruomenėse, siekiant pagerinti jų socialinę ir profesinę padėtį ir įgyti lygias lyčių teises;

• Įtraukti ir skatinti jaunas moteris vtapti mentorėmis;

• Padėti išlaikyti socialinį ir ekonominį tvarumą kaimo vietovėse;

• Įtakoti emigracijos srautus iš kaimo vietovių į miesto vietoves.

 

Šie tikslai bus pasiekti dirbant kartu su jaunomis moterimis, gyvenančiomis kaimo vietovėse, iš partnerių, dalyvaujančių šiame projekt bei besijungiančių į bendrą socialinį tinkle.

 

Projektas bus plėtojamas šiais etapais:

1 etapas: konteksto analizė ir tyrimai;

2 etapas: pritaikymas ir adaptavimas mokymosi medžiagos bei socialino tinklo;

3 etapas: testavimas ir vertinimas mokymo medžiagos ir socialinio tinklo;

4 etapas: vertinimas bei kokybės užtikrinimas.

Kontaktai: daina.gudoniene(eta)gmail.com