VOCA Extended

2010-04-07
VOCA Extended - Profesinio mokymo bei įsidarbinimo galimybių neįgaliesiems didinimas, naudojant VOCA Europe 2 mentoriavimo modelį
Projekto pavadinimas: VOCA Extended - Increased accessibility to vocational training and increased attachment to the labour market for disabled people through the VOCA Europe 2 Mentor model
Projekto kodas: LdV VOCA 2009-1-TR1-LEO05-08629
Projekto vykdymo laikotarpis: 2009 - 2011
Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programme
Apie projektą:

VOCA Extended- VOCA bei VOCA 2 projektų tęsinys. VOCA bei VOCA 2 projektų pagrindinis tikslas buvo mokyti neįgaliuosius bei jų darbdavius bei ateityje pasiūlyti neįgaliesiems gauti bei išlaikyti savo darbo vietą. Vienas iš projekto rezultatų- parengtas bei pratestuotas mentorių rengimo modelis, skirtas tiek darbdaviams, planuojantiems įdarbinti neįgaliuosius, tiek patiems neįgaliesiems, siekiantiems įsidarbinti.
VOCA Extended projekte mentoriams bus pasiūlyti mokymo kursai daugeliu kalbų, be to, bus skatinamas neįgaliųjų teledarbas. Be to, projekte dalyvavę asmenys vėliau patys galės būti mentoriais kitiems žmonėms su negalia, taip skleisime profesinį mokymą, skatinsime neįgaliųjų integraciją į darbo rinką.

Projekto tinklapis: http://www.vo-ca.net
Kontaktai: Julita Pigulevičienė