Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose

2010-12-01
Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose
Projekto pavadinimas: Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose
Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-072
Projekto vykdymo laikotarpis: 2010 - 2012
Finansavimo šaltinis: Europos socialinio fondo agentūra
Partneriai:
 • Kauno „Nemuno" vidurinė mokykla
 • Alytaus profesinio rengimo centras
 • Panevėžio 5-oji vidurinė mokykla
 • Pakruojo r. Lygumų vidurinė mokykla
 • Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
 • Telšių suaugusių mokykla
 • Marijampolės marijonų gimnazija
 • Utenos „Saulės" gimnazija
 • Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla
 • Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla
 • Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų atstovybė
Apie projektą:

Pagrindinis projekto tikslas ─ atnaujinti tradicinį mokymo turinį, orientuojant jį į mišrų mokymosi modelį, ugdant mokinių kompetencijas ir siekiant programų lankstumo, įvairiapusiškumo, pasirinkimo galimybių didinimo ir inovacijų skatinimo.

Kontaktai: Gintarė Šabajevienė