MW-Sonet

2009-10-26
MW-Sonet - Kaimiškųjų vietovių moterų tinklas kaip mentoriavimo priemonė
Projekto pavadinimas: Mentoring rural women through social networking
Projekto kodas: LLP-LDV-TOI-2009-LT-0052
Projekto vykdymo laikotarpis: 2009 - 2011
Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programme
Partneriai:
Apie projektą:

Pagrindinis projekto MW-Sonet tikslas - įtraukti ir skatinti kaimo moterį aktyviai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime, tapti kitų moterų bei visos bendruomenės kuratorėmis, pagalbininkėmis, koordinatorėmis. Taip pat siekiama padėti kaimo moteriai lavinti save, integruotis į socialinę infrastruktūrą bei daugiau įtakoti savo socialinę bei ekonominę aplinką. Planuojama sukurti tarptautinį kaimo moterų-kuratorių socialinį tinklą, kurio pagalba projekto dalyvės galėtų dalintis savo idėjomis, žiniomis ir įgūdžiais, skatintų bei motyvuotų viena kitą. Šio projekto rezultatai turės teigiamos įtakos kaimo moterų socialinei gerovei, išsilavinimui, bei skatins mokytis visą gyvenimą. Tikime, jog šiuo projektu mes stipriname asmenybes, žemės ūkio verslą ir vietovių socialinę struktūrą, o tai stiprina ir pačią kaimo bendruomenę.

Projekto tinklapis: http://www.mwsonet.eu/
Kontaktai: Vilma Mušankovienė