TeaCamp

2009-10-14
TeaCamp – Dėstytojų virtualus centras: tyrimai, praktika, taikymas
Projekto pavadinimas: Teacher Virtual Campus: Research, Practice, Apply
Projekto kodas: 502102-LLP-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC
Projekto vykdymo laikotarpis: 2009 - 2011
Finansavimo šaltinis: ERASMUS
Partneriai:
Apie projektą:

TeaCamp projektu siekiama didinti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo: padedant aukštojo mokslo institucijoms suvokti būtinus žingsnius pilnaverčiam akademiniam virtualiam mobilumui ir virtualių procesų pripažinimui, suteikiant galimybes akademiniam personalui parengti ir taikyti virtualų mobilumą, nepaisant ekonominių, socialinių ir kitų trukdžių, skatinti tyrėjus taikyti tarptautinių tyrimų praktiką, pademonstruoti institucijos ir studentams atnaujinto ir kokybiško mokymo turinio provalumus, užtikrinant jo pasiekiamumą ir prieinamumą įvairioms mokymosi visą gyvenimą tikslinėms grupėms.

Projekto tikslas - plėtoti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo talkinant jiems parengti ir organizuoti virtualius tyrimus ir mobilumą, gerinant jų virtualaus mobilumo gebėjimus.

TeaCamp projekto metu bus užtikrinta projekto metu sukurtų produktų panauda ir akademinis virtualaus mobilumo pripažinimas.

Projekto tinklapis: http://www.teacamp.eu/
Kontaktai: Daina Gudonienė