EQUAL GREITKELIS

2008-07-24
Vystymo bendrija Klaipėda – Vilnius
Projekto pavadinimas: Equal Hightway
Projekto kodas: EQ/2004/1130-04/480
Projekto vykdymo laikotarpis: 2004 - 2007
Finansavimo šaltinis: Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL
Apie projektą:

Projekto tikslas – Skatinti atvirą darbo rinką asmenims, kurie susiduria su integracijos ar reintegracijos į darbo rinką sunkumais, kuriant Vystymo bendrijos pagrindu adaptyvią, save papildančią, besimokančią ir mokinančią platformą, išbandant ir pritaikant inovatyvias užimtumo skatinimo priemones. Didinti tikslinių grupių užimtumo galimybes, vystant konceptualiai kuriamą platformą orientavimo ir konsultavimo, socializacijos bei informacinių komunikacijų kryptimis.

Projekto tinklapis: http://www.equal-greitkelis.lt
Kontaktai: Julita Pigulevičienė