3D MOKYMAS

2008-07-25
3D MOKYMAS - Mokymo priemonių daugialypėje terpėje kūrimas socialinių mokslų studijoms
Projekto pavadinimas: Mokymo priemonių daugialypėje terpėje kūrimas socialinių mokslų studijoms
Projekto kodas: BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0177
Projekto vykdymo laikotarpis: 2006 - 2007
Finansavimo šaltinis: Europos socialinio fondo agentūra
Apie projektą:

Projektas skirtas specialistų rengimo aukštosiose mokyklose problemoms spręsti. Mokymo proceso tobulinimas ir patrauklesnės mokymo(si) aplinkos kūrimas padės spręsti nepakankamo informacinių technologijų naudojimo studijų tikslams, originalių, IT technologijomis grįstų mokymo priemonių stokos, per lėto mokomosios medžiagos atnaujinimo, nepakankamos mokymo metodų įvairovės problemas. Taip bus pagerinta specialistų rengimo kokybė, kuri dar nėra pakankamai aukšta: absolventai stokoja praktinių įgūdžių, nes nėra reikiamo mokymo ir praktikos ryšio, per mažas dėmesys skiriamas bendrųjų gebėjimų (IT naudojimo, užsienio kalbų mokėjimo, savarankiško darbo, verslumo ir kt.) lavinimui.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra kolegijų socialinių mokslų studentai. Projekto rezultatai – mokymo priemonės socialinių mokslų studijoms bei interaktyvus interneto portalas – bus sukurtos naudojant daugialypės terpės elementus, remiantis realiais pavyzdžiais, todėl pagerės studentų mokymo(si) kokybė, jie gaus naujesnių, geriau susistemintų, įdomesnių, lengviau prieinamų ir patogių naudoti mokymo priemonių, kurios, be to, bus nuolat atnaujinamos. Sukurtosios priemonės teiks studentams tekstinę ir vaizdinę informaciją bei leis mokytis savarankiškai atliekant testus ir kitas užduotis, sprendžiant problemas virtualiuose tikrovės modeliuose, dalyvaujant mokomosios imitacinės įmonės internete veikloje, bendraujant interaktyviame interneto portale.

Kitai tikslinei grupei – kolegijų socialinių mokslų dėstytojams – projekto rezultatai leis taikyti inovatyvius mokymo metodus, apskritai gerinti mokymo kokybę, daugiau dėmesio skirti studentų savarankiškų studijų organizavimui ir praktinių įgūdžių ugdymui. Tiek projektą vykdantieji, tiek jo rezultatais besinaudojantys dėstytojai gerins savo IT naudojimo įgūdžius, atnaujins dalyko žinias.

Projektui pasibaigus jo metu sukurtos mokymo priemonės bus pristatomos internete ir platinamos įrašytos į kompaktinius diskus. Tada projekto tiksline grupe taps kitų aukštųjų mokyklų socialinių mokslų studentai ir dėstytojai, kurie taip pat galės naudotis projekto rezultatais.

Projektas bus įgyvendinamas ir kolegijos filialuose bei partnerių mokymo įstaigose, tad jo įgyvendinime dalyvaus, mokymo priemones kurs ir jomis dalinsis 7 Lietuvos miestų aukštosios mokyklos: Klaipėdos, Telšių, Vilniaus, Alytaus, Panevėžio, Kauno, Utenos. Tai leis pasiekti, kad kuo daugiau kolegijų studentų galėtų gauti iš projekto naudos.

Kontaktai: Julita Pigulevičienė