EUE-Net

2008-07-26
EUE – Net - Europos universitetų ir pramonės bendradarbiavimo tinklas
Projekto pavadinimas: European University-Enterprise cooperation Network
Projekto kodas: 134546-LLP-1-2007-1-RO-ERASMUS-ENW
Projekto vykdymo laikotarpis: 2007 - 2010
Finansavimo šaltinis: Socrates
Apie projektą:

EUE-Net yra projekto EUI-Net pratęsimas. Tikslas - sukurti Europos universitetų ir pramonės bendradarbiavimo tinklą švietimo, mokslinių pasiekimų ir paslaugų srityje. Tikslinės grupės – studentai ir mokslo darbuotojai įvairių Europos universitetų, įvairių pramonės kompanijų personalas, vadybininkai ir t.t.

Projekto tinklapis: http://www.eui-net.org
Kontaktai: Julita Pigulevičienė