TuCoDe

2009-04-10
Viešųjų interneto prieigos taškų administratorių kompetencijų vystymas
Projekto pavadinimas: Tutor Competence Development for RIAPs Users
Projekto kodas: LLP-LDV-TOI-2007-LT-0008
Projekto vykdymo laikotarpis: 2007 - 2009
Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programme
Apie projektą:

Projekto tikslas- perkelti vengrų telekotedžuose teikiamų VIPT administratorių mokymų patirtį Lietuvai, adaptuojant bei pritaikant Lietuvai e. mokymosi kursą, papildant jį gerosios praktikos pavydžiais iš Bulgarijos, Suomijos bei Vengrijos. Projekto partneriai taip pat turės galimybę dalintis gerąja patirtimi bei praturtinti savo iki šiolei teikiamus mokymus VIPT vadybininkams Europos šalių (projekto partnerių) sukurtais video pavydžiais.

 

Projekto metu planuojama:

  • Adaptuoti Vengrijos telekotedžų vadybos bei menedžmento curriculum bei e. mokymo kursą, pritaikyti jį Lietuvos reikmėms;
  • Papildyti bei praplėsti e. mokymosi kursą video medžiaga;
  • Atlikti pilotinį VIPT administratorių bei vadybininkų mokymą (ateityje šie apmokyti administratoriai bus VIPT mokymų kuratoriai bei e. mokymosi kurso dėstytojai);
  • Teikti kuravimo paslaugas;
  • Skleisti gerąją praktiką bei dalintis VIPT vadybos bei administravimo patirtimi;
  • Skleisti interneto prieigos taškų idėją projekto partnerių šalyse bei visoje Europoje.

TuCoDe projekto pristatymas (lietuvių kalba)

Projekto tinklapis: http://www.beti.lt/tucode/
Kontaktai: Julita Pigulevičienė