EVETE 2

2008-05-22
Profesinio švietimo ir mokymo įgalinimas gerinant dėstytojų ir profesijos mokytojų e.mokymosi kompetencijas
Projekto pavadinimas: EVETE2 - Empowerment of Vocational Education and Training by Improving the E-Learning Competencies of Teachers and Trainers
Projekto kodas: LLP-LdV-TOI-2007-LT-0007
Projekto vykdymo laikotarpis: 2007 - 2009
Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programme
Apie projektą:

Projekto tikslas yra suteikti dėstytojams ir profesijos mokytojams PM organizacijose kompetencijas ir galimybę suprasti mokymo individualizavimo procesą, remiantis individualiais poreikiais ir lūkesčiais, o taip pat sugebėjimus valdyti mokymo turinį. Norint tai pasiekti, bus sukurti nuotolinio mokymosi kursų moduliai, pagrįsti mokymosi objektais, kurie leis PM dėstytojams ir mokytojams taikyti naujus didaktinius ir pedagoginius metodus.

Kontaktai: Julita Pigulevičienė