Redis

2007-07-23
ReDis - Neįgalių žmonių perkvalifikavimas informacinių technologijų pagalba
Projekto pavadinimas: Disabled people retraining in information technology
Projekto kodas: 2004-CZ/04/B/F/NT-168025
Projekto vykdymo laikotarpis: 2004 - 2007
Finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programme
Apie projektą:

Projekto tikslas - kovoti prieš žmonių, negalinčių tęsti savo profesijos karjeros dėl įgyto neįgalumo, socialinį pašalinimą, siūlant jiems darbo, nereikalaujančio nuolatinio buvimo darbo vietoje, perspektyvas.

Kontaktai: Julita Pigulevičienė