Mokymosi ir transversalių įgūdžių mokymų, susijusių su darbu vertinimas, optimizuojant sėkmes ir siekiant išvengti iškritimo, teikiant pirmenybę užimtumo, integracijos ir profesinio mobilumo ilgaamžiškumui

2016-10-21
Projekto pavadinimas: JANUS+
Projekto kodas: 2016-1-FR01-KA202-023852
Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 - 2018
Finansavimo šaltinis: ERASMUS +
Apie projektą:

Projekto tikslas yra skatinti integraciją ir socialinių veiksnių vertinimą, siekiant ilgalaikio įsidarbinimo galimybių, taip sumažinant išsikritimą iš darbo rinkos ir bedarbystę. Vis daugiau įmonių ieško ne tik gabių darbuotojų, tačiau ir sumanių, leidžiančių jiems dirbti su kintančiomis situacijomis, kitokiu užduočių turiniu. 

JANUS+ projektas yra orientuotas į darbo aplinkoje reikalingų įgūdžių ruošimą. Reikalingi įgūdžiai atsiskleidžia darbo metu ir dėl kintančių aplinkybių yra būtina juos tobulinti, prisitaikant prie susiklosčiusios situacijos. Įgūdžių ruošimas jaunimui taip pat gali būti laikomas brandos veiksniu, kuomet jaunuolis skeptiškai įsivertina savo įgūdžius bei galimybes ir siekia jas gerinti.