Job-Yes: Choose a job not a dole

2016-04-12
Projekto pavadinimas: Job-Yes
Projekto kodas: 2014-1-LT01-KA204-000617
Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 - 2016
Finansavimo šaltinis: ERASMUS +
Apie projektą:
 
Projektu siekiama pasiūlyti inovatyvius sprendimus skatinant socialinės atskirties grupei priskiriamų ir 
mažas galimybes turinčių žmonių integraciją į darbo rinką 1)atnaujinant jų bendruosius gebėjimus, 
susijusius su pagrindinėmis darbui reikalingomis kompetencijomis: inovatyvumu ir verslumu; 
socialinėmis ir pilietiškumo kompetencijomis; skaitmeninėmis kompetencijomis ir mokėjimu mokytis; 2) 
gerinant mokymų, teikiamų suaugusiųjų švietimo organizacijų, veikiančių profesinio mokymo srityje, 
kokybę, siekiant pritraukti žemos kvalifikacijos asmenis ir skatinti juos mokytis. 
 
 
Projekto uždaviniai:
  • Prisidėti prie žemos kvalifikacijos suaugusių asmenų skaičiaus mažinimo;

  • Padidinti socialinei atskirčiai arba nedideles galimybes turinčių žmonių motyvaciją dalyvavimo aspektu;

  • Palengvinti besimokantiesiems prieigą prie su darbu susijusių mokymų, pasiūlant AŠI, pritaikytus individualioms besimokančiojo galimybėms;

  • Padidinti socialinei atskirčiai arba nedideles galimybes turinčių žmonių motyvaciją mokytis, teikiant informaciją neformaliam arba savaiminiam mokymuisi;

  • Sustiprinti suaugusiųjų švietimo organizacijų susijusių su profesiniu mokymu, pajėgumus, pasiūlant aukštos kokybės IKT mokymus, pritaikytus individualiems socialinei atskirčiai priskiriamiems ar mažai galimybių turintiems besimokantiesiems; 

  • Didinti suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų profesinį augimą, supažindinant su naujais inovatyviais švietimo metodais: apverstas mokymasis, AŠI, mišraus mokymosi požiūriais su naujomis mokytojo ir teikėjo rolėmis;

  • Padidinti su darbo susijusio mokymosi pritaikomumą šiandieninės darbo rinkos poreikiams, stiprinant socialinės partnerystės tarp suaugusiųjų švietimo organizacijų, darbo biržos biurų ir darbo pasaulio (įmonių).

Projekto tinklapis: www.job-yes.eu