Projektai

2016-04-20
2016-04-20
2016-04-20
2011-12-01
Sėkmingo verslo kelias
2010-12-01
Vitae, iQTool ir eTutor verslo modelių bei rezultatų naudojimas profesinių mokyklų mokytojų, dėstytojų, kuratorių ir techninio personalo IKT įgūdžių ir kompetencijų tobulinimui
2010-12-01
SIMOLA – Kalbų mokymas naudojant mobiliąsias technologijas
2010-12-01
Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose
2010-11-30
Mokymosi kursas, skirtas inovacijų vadybai profesiniame mokyme
2010-06-22
Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui
2010-04-07
VOCA Extended - Profesinio mokymo bei įsidarbinimo galimybių neįgaliesiems didinimas, naudojant VOCA Europe 2 mentoriavimo modelį
2009-10-26
MW-Sonet - Kaimiškųjų vietovių moterų tinklas kaip mentoriavimo priemonė
2009-10-14
TeaCamp – Dėstytojų virtualus centras: tyrimai, praktika, taikymas
2009-05-08
HeLPS Transfer – Pagalba aukštajam mokslui bei aukštajai mokyklai
2009-04-10
Viešųjų interneto prieigos taškų administratorių kompetencijų vystymas
2008-10-17
Žiniomis grįstas verslas, kurio dėka mokslinių tyrimų rezultatai virsta rinkoje paklausiais produktais ar paslaugomis
2008-08-01
VICADIS - Virtualus studentų miestelis
2008-07-27
ELVIRE - E. mokymosi galimybės, naudojant virtualią pramoninę sistemą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą ir aplinkos taršą
2008-07-26
EUE – Net - Europos universitetų ir pramonės bendradarbiavimo tinklas
2008-07-25
3D MOKYMAS - Mokymo priemonių daugialypėje terpėje kūrimas socialinių mokslų studijoms
2008-07-24
Vystymo bendrija Klaipėda – Vilnius
2008-07-20
EVETE - Profesinio švietimo ir mokymo įgalinimas gerinant dėstytojų ir profesijos mokytojų e mokymosi kompetencijas
2008-07-15
EUI – Net - Europos universitetų industrijos tinklas
2008-05-22
Naujovių pritaikymas profesiniame mokyme ir švietime
2008-05-22
Profesinio švietimo ir mokymo įgalinimas gerinant dėstytojų ir profesijos mokytojų e.mokymosi kompetencijas
2007-07-23
ReDis - Neįgalių žmonių perkvalifikavimas informacinių technologijų pagalba
2007-07-22
PM-CAT - novatoriškas interaktyvus savikontrolės, mokymosi ir kompetencijos vertinimo įrankis projektų valdymo profesionalams