Viešieji pirkimai

Institucijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Pirkimų planas. BVPŽ Klasifikatorius.

Viešųjų pirkimų įstatymas (galiojanti redakcija)

Įstatymo pakeitimai nuo 2015-01-01. Dėl sutarčių ir jų pakeitimų. 

Pirkimai per CPO  katalogas

 

2014 m. informacija apie mažos vertės pirkimus  

2014 metinis pirkimų planas 

2015 m. metinis pirkimų planas