Update translation

Prasidėjo naujas projektas

2010-11-24

2010 m. lapkričio 24 d. prasidėjo naujas projektas "Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose" (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-072), kurio metu siekiama atnaujinti tradicinį mokymo turinį, orientuojant jį į mišrų mokymosi modelį, ugdant mokinių kompetencijas ir siekiant programų lankstumo, įvairiapusiškumo, pasirinkimo galimybių didinimo ir inovacijų skatinimo.