Update translation

Pasirašytas bendradarbiavimo ketinimų protokolas su Vilniaus miesto savivaldybe

2011-02-15

2011 m. vasario 14 d. Baltijos edukacinių technologijų institutas pasirašė bendradarbiavimo ketinimų protokolą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento Neformaliojo švietimo skyriumi. Šiuo susitarimu siekiama skleisti ir dalintis informacija apie neformaliojo švietimo renginius, dalyvauti švietimo veikloje bei teikti visokeriopą paramą vykdant bendrus projektus.