Vienijamės tam, jog informuotumas apie jaunimo užimtumą būtų laisvai prieinamas!

Paskelbė erika.vaskialyte - Ket, 08/01/2019 - 15:53
Platform

 

Oficiali Jaunimo darbingumo žurnalo išleidimo data – tarptautinė draugų diena. Beveik 200 institucijų iš 26 Europos šalių įgyvendina projektus, kuriuos finansuoja Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos partnerystė. Būtent draugų dieną, šalys pasidalina savo įgyvendintomis veiklomis ir įžvalgomis kaip kovoti su jaunimo nedarbu.
Liepos 30 dieną išleistas jaunimo darbingumo žurnalas (https://youthemploymentmag.net/) funkcionuos kaip šaltinis turiniui apie visus projektus, įgyvendinamus kartu su EEE ir Norvegijos partneryste jaunimo įdarbinimui. Žurnalo redakcijos komandą sudaro ekspertai, kurie patys įgyvendina projektus ir kuria medžiagą apie jų rezultatus ir progresą. Platforma sukūrė fondo valdytojas, Italijos JCP konsorciumas ir Ecorys Lenkija.


Skaudus klausimas visai Europai


2018- aisiais metais Europos Sąjungoje buvo užfiksuota beveik 15 milijonų jaunų žmonių, tarp 20 ir 34 metų, kurie niekur nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose. Italija ir Graikija – dvi šalys, kuriose daugiau nei ketvirtadalis jaunimo yra išmesti iš darbo rinkos. 2017 – aisiais metais, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija įkūrė EEE ir Norvegijos finansinį mechanizmą, kuris užtikrina kokybišką ir ilgalaikį jaunimo įtraukimą į darbo rinkas. Mūsų įgyvendinamas projektas – Women4IT yra vienas iš 26 projektų, kurie buvo atrinkti šiam finansavimui. Kartu su kitomis šalimis įgyvendiname iniciatyvas, kurios padės 250 000 jaunų žmonių susirasti darbą ar kurti naujas darbo vietas.
Tam, jog visos finansuojamų projektų veiklos neliktų nepastebėtos, EEE ir Norvegijos fondai išleido Jaunimo darbingumo žurnalą! Šis leidinys ne tik informuos Jus apie dabartinius pasiekimus ir vykstančių projektų progresą, bet ir suteiks prieigą prie įvairios naudingos medžiagos ir renginių kalendoriaus, kuris apima renginius vykstančius visoje Europoje.
“Pažeidžiamos jaunimo grupes dažnai iškrenta iš formalaus švietimo ir mokymo sistemų bei darbo rinkos. Būtent dėl šių priežasčių reikia inovatyvių sprendimų, gerųjų praktikų perdavimo ir tyrimu apie veikiančias ir neveikiančias praktikas. Net 26 projektai kurs, pilotuos ar pritaikys 100 naujų metodų ir praktikų, kurios pabrėš jaunimo darbingumo fondo inovatyvumą,” sako Grethe Haugøy, vyresnioji regioniniu fondų ir globalaus socialinio dialogo bei finansinio mechanizmo fondo sekretore.


Platforma nevaržoma sienų


Palyginus su kitomis EEE ir Norvegijos mechanizmo iniciatyvomis, jaunimo darbingumo fondas turi tarptautinę pridėtinę vertę. Ši iniciatyva yra viena iš priemonių įgyvendinant Europa 2020 strategiją, kuri apima išmanios, tvarios ir įtraukios visuomenės augimą. Kadangi fondas yra ganėtinai didelis (projektų konsorciumą sudaro 195 organizacijos iš 26 šalių), rezultatų viešinimas skirtingose šalyse sukuria rimtų iššūkių. Tai viena pagrindinių priežasčių kodėl bendra komunikacijos platforma, žurnalo pavidalu, yra kuriama. Nesutapimas, jog oficiali „Jaunimo darbingumo žurnalo“ išleidimo data yra nacionalinė draugų diena. Ši diena atspindi harmonizuotus ir pastovius santykius tarp konsorciumo narių, dalijantis gerosiomis praktikomis ir patirtimis.


Vietinės veiklos, globali informacija


Naujai išleistas žurnalas aprėps visų šalių kuriamą turinį. Jame bus galima rasti ne tik dabartinius projektinių grupių pasiekimus, bet ir tolimesnius veiksmus bei daug naudingos informacijos. Taip pat, visą laiką atnaujinamas veiklų kalendorius leis skaitytojams sekti renginius, vykstančius įvairiose Europos šalyse donorėse.
“Internetinis žurnalas pasitarnaus kaip platforma, kuri įkvėpia, jungia ir didina jaunų žmonių informuotumą visoje Europoje. Jis taps ir internetine erdve visoms organizacijoms, įtrauktoms į fondo veiklas,“ sako Raquel Torres Prol, Jaunimo įdarbinimo fondo finansiniame mechanizme komunikacijos vadovė ir EEE ir Norvegijos fondo sekretorė.