FORESTGAME: Mokymosi programa – mokomasis simuliacinis žaidimas miškininkams ir ugniagesiams.

Paskelbė erika.vaskialyte - Ant, 08/14/2018 - 09:28
Projekto pavadinimas

FORESTGAME: Mokymosi programa – mokomasis simuliacinis žaidimas miškininkams ir ugniagesiams.

Projekto kodas

2016‐1‐ES01‐KA202‐025280

Projekto vykdymo laikotarpis

2017-2019

Finansavimo šaltinis

Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Apie projektą

Projekto tikslas: Parengti Europos mokymų programą – rimtąjį žaidimą, skirtą įgyti reikiamų įgūdžių, leidžiančių ugniagesiams ir miškininkams profesionalizuotis ugnies prevencijos ir gesinimo srityse, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios dalyvaujančios šalies gaires, taisykles ir charakteristikas.
Tikslinė grupė: Darbuotojai (prevencija ir gaisrų gesinimas), privačios įmonės, profesinės asociacijos, miškų sektoriaus kooperatyvai, instruktoriai, mokymo centrai ir vietinės / nacionalinės / Europos viešosios įstaigos, susijusios su mokymo ir prevencijos / gaisrų gesinimo sektoriais.
"FORESTGAME" mokymo sistema bus visiškai pagrįsta internetu ir bus prieinama numatytoms tikslinėms grupėms. Projekto mokymo metodas grindžiamas Atvirojo švietimo išteklių (angl. Open Educational Resources - OER) metodu, todėl kuriama skaitmeninė mokomoji medžiaga, kuri bus prieinama pagal licenciją, leidžiančią juos nemokamai naudoti ir platinti. Europos lygiu dirbančių gyventojų senėjimas yra aiškus. Ši situacija turėtų būti suderinta su strategijomis, skirtomis pritaikyti darbo organizavimą, užduotis ir darbo sąlygas prie šios suaugusių darbuotojų grupės ypatumų.
Šis projektas sukurs vieningą mokymosi programą Europoje, kuri užtikrins visišką saugos ir sveikatos darbo vietose garantiją miškų gaisrų gesinimo sektoriuje. Tai bus daugiadalykinis mokymas, apimantis medicininius, fizinius, techninius ir psichinius būklės aspektus dėl aukštų psichofizinių darbo reikalavimų. Tai padės profesionalizuoti visą Europos sektorių naudojant mokymo priemonę, kurią galės atsisiųsti bet kas.
Naujosios technologijos pritaikytos mokymuisi yra mokymosi proceso tobulinimas. Šios naujoviškos mokymosi priemonės, pagrįstos IT naudojimu, leidžia naudoti interaktyvų turinį. Per rimtąjį žaidimą, kurį planuojame plėtoti, mes suteiksime veiksmingesnį ir lankstesnį kokybišką mokymąsi. Rimtieji žaidimai yra motyvuojantis įrankis vartotojams, nes jie atitinka reikšmingą mokymąsi, tik žaismingai. Jie taip pat skatina komandinį darbą ir yra prieinami bet kurioje vietoje, bet kuriuo metu.

Projekto tikslai

1. Specializuotos prevencijos ir gaisrų gesinimo operacijų parengimas,
įskaitant fizinius ir psichinius įgūdžius bei gebėjimus, į kuriuos atsižvelgiama rengiant Europos mokymo programą
2. Parašyti ataskaitą apie miškininkų ir ugniagesių senėjimo poveikį fiziniams, sensoriniams ir motoriniams gebėjimams, bei jų pasekmes saugiam užduočių vykdymui.
3. Įtraukti administraciją, darbdavių asociacijas, darbuotojų asociacijas ir specializuotus mokymo centrus į poreikį susieti mokymąsi su fiziniais ir psichiniais veiklos poreikiais.