WOMEN4IT: Inovatyvūs sprendimai kaip padidinti mergaičių ir jaunų moterų integraciją į skaitmeninę visuomenę.

Paskelbė erika.vaskialyte - Ket, 10/25/2018 - 11:32
Projekto pavadinimas

WOMEN4IT: Inovatyvūs sprendimai kaip padidinti mergaičių ir jaunų moterų integraciją į skaitmeninę visuomenę.

Projekto kodas

2017-1-094

Projekto vykdymo laikotarpis

2018-2021

Finansavimo šaltinis

EEE ir Norvegijos finansinis mechanizmas

Koordinatorius

Latvijos Informacinių ir Komunikacinių Technologijų Asociacija (LIKTA)

Apie projektą

"WOMEN4IT" nagrinėja besitransformuojančios skaitmeninės darbo rinkos struktūrą, kurioje dirba mažiau moterų nei vyrų. Be tinkamai skiriamo dėmesio, šis skaitmeninis atotrūkis padidės ir tik paaštrins lyčių nelygybės problemas.

Veiklos sritys:
• Neužpildytų skaitmeninių darbų kategorijų tyrimai ir jų identifikavimas
• Jaunų moterų informuotumo didinimas, siekiant tobulinti jų skaitmenines kompetencijas ir pasirinkti karjerą IKT srityje.
• Profilio sudarymo įrankis ir metodika
• 1000 jaunų moterų profilių sudarymas
• Trūkstamų įgūdžių ir kompetencijų analizė
• Mokymo planų sukūrimas
• Kartu su darbdaviais, jaunoms moterims, sudaryti individualūs mokymosi planai
• Jaunų moterų įdarbinimas
• Projekto veiklos ir rezultatų sklaida
• Rezultatų tvarumo planas
Projektas bus įgyvendintas 7 šalyse: Graikijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje ir Ispanijoje. Partneriai iš Norvegijos (“Europos Moterų ir Technologijų Centras”) ir Belgijos ("Skaitmeninė Europa") pasinaudodami savo ilgamete moterų darbo IKT srityje patirtimi, prisidės prie programos įgyvendinimo. Iš pradžių, projekto rezultatais naudosis tikslinė projekto grupė – 700 jaunų moterų. Joms bus suteiktas formalus švietimas. Vėliau, inovatyvūs projekto rezultatai bus prieinami viešai ir jais galės pasinaudoti visi jauni žmonės. Planuojamas jaunų moterų įdarbinimas, bus naudingas ir kitoms jaunimo grupėms, su darbo rinka susijusioms suinteresuotosioms šalims, pvz., Darbdaviams, mokymo paslaugų teikėjams, bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms.
Dėl preciziškai atliktų tyrimų ir darbuotojų ieškančių darbdavių indėlio į projektą, bus užtikrinti tvarūs ilgalaikiai procesai ir priemonės. Naujos dalyvių pažintys ir pritaikomos padės kurta tvarumą, dalinantis gerosiomis praktikomis skirtingose teritorijose su skirtingomis žmonių grupėmis.

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti jaunų moterų, kurioms gresia atskirtis nuo darbo rinkos, skaitmenines kompetencijas, taip gerinant jų įsidarbinimo galimybes.