SEMA II

Paskelbė erika.vaskialyte - Ant, 05/22/2018 - 11:53
Projekto pavadinimas

SEMA II

Projekto kodas

2017-1-PL01-KA202-038632

Projekto vykdymo laikotarpis

2017-2019

Finansavimo šaltinis

Erasmus+

Apie projektą

ES aiškiai išreiškė būtinybę formuoti tvaresnę Europos agrikultūrą. Daugiafunkcinė žemdirbystė yra pagrindas naujai suformuluotoje žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje, kuria siekiama padidinti žemės ūkio tvarumą ir tuo pačiu neprarandant konkurencingumo Europos ir pasaulinėje rinkoje. Vis dėl to, daugumos ūkininkų, ypač jaunų ūkininkų ar šeimos ūkio valdytojų, pagrindinių įgūdžių, reikalingų sėkmingam įsitraukimui ir ES priemonių įgyvendinimui, trūkumas yra nepaprastai didelis. Tai dažniau nutinka ne dėl požiūrio ar techninių žinių trūkumo, bet dėl nepakankamų ekonomikos, organizacinių ir verslininkystės įgūdžių. SEMA II projektu sąsajos tarp daugiafunkcinio žemės ūkio ir reikalingų verslininkystės gebėjimų yra adresuojamos jauniems ūkininkams ar šeimos ūkio valdytojams.

Projekto konsorciumą sudaro 5 skirtingos ES šalys (PL, ES, LT, BE, DE), kurios parodo bendradarbiavimą tarp senųjų ir naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių. Visapusiškas bendradarbiavimas buvo sukurtas tarp tyrimų ir konsultacijų organizacijų (WUELS, IfLS), suaugusiųjų mokymo organizacijų (DEFOIN, ARID), Europos jaunųjų ūkininkų organizacijos (CEJA) ir edukacinių technologijų instituto (BETI).

Projekto tikslai

SEMA II siekia suteikti aukštos kokybės mokymosi galimybes ugdant Europos ūkininkų, į daugiafunkcinį žemės ūkį orientuotus, verslininkystės įgūdžius ir padidinti nacionalinių ir regioninių žemės ūkio mokymo organizacijų mokytojų ir teikėjų kompetencijas.

Konkrečiai kreipiant dėmesį į jaunus ūkininkus ir šeimos ūkių valdytojus, gebėjimų ugdymo požiūris ūkininkams siūlo galimybes išsiplečiančias už profesinio mokymo ir tolesnio mokymosi ribų dėl savo žemų kainų ir žemo įstojimo slenksčio. Projekto įgyvendinimui bus naudojama vaizdo ir garso failų kombinacija, atsižvelgiant į ekspertų žinias ir gerosios patirties pavyzdžiais.