CnD

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:27
Projekto pavadinimas

Valymo ir dezinfekavimo procedūros maisto ir gėrimų pramonėje

Projekto vykdymo laikotarpis

2014 - 2016

Finansavimo šaltinis

ERASMUS + programme

Koordinatorius

MATIS OHF, Islandija

Apie projektą

Šiuo projektu siekiama pagerinti mokymo ir mokymosi procesų kokybę bei efektyvumą, sukuriant mokymo medžiagą, paremtą naujų technologijų naudojimu ir visiškai pritaikytą maisto ir gėrimų pramonei. Projekto tikslai yra glaudžiai susiję su Europos prioritetais gerinti švietimo ir profesinio mokymo praktikos kokybę bei patrauklumą, didinti darbo rinkos tinkamumą ir skatinti inovatyvias praktikas, mokymosi metu naudojant informacines ir komunikacines technologijas.

Projekto tikslai
  • Sukurti ir pritaikyti mokymo medžiagą, skirtą valymo ir dezinfekcijos procedūroms maisto ir gėrimų pramonėje.
  • Naudoti maisto higienos ir profesinės rizikos prevencijos mokymus siekiant padidinti darbuotojų gebėjimą prisitaikyti prie sektoriaus pokyčių ir plėtros, kartu pagerinant jų įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą.
  • Paskatinti Europos vykdomos sveikatos ir saugumo bei maisto higienos politikos plėtrą ir vykdymą, siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą ir užkirsti kelią darbuotojų profesinei rizikai.
  • Užtikrinti produkto kokybę nuolat ją vertinant projekto vykdymo metu.
  • Palengvinti prieigą prie naujų informacinių ir komunikacinių technologijų, ypač grupėms, pasižyminčioms žemu šių technologijų naudojimosi lygiu.