VOCA extended

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:22
Projekto pavadinimas

VOCA Extended - Profesinio mokymo bei įsidarbinimo galimybių neįgaliesiems didinimas, naudojant VOCA Europe 2 mentoriavimo modelį

Projekto kodas

LdV VOCA 2009-1-TR1-LEO05-08629

Projekto vykdymo laikotarpis

2009 - 2011

Finansavimo šaltinis

Leonardo da Vinci programme

Koordinatorius

POINT Proje Ins. Taah. Muh. ve Tic. Ltd. Sti., Turkija

Apie projektą

VOCA Extended- VOCA bei VOCA 2 projektų tęsinys. VOCA bei VOCA 2 projektų pagrindinis tikslas buvo mokyti neįgaliuosius bei jų darbdavius bei ateityje pasiūlyti neįgaliesiems gauti bei išlaikyti savo darbo vietą. Vienas iš projekto rezultatų- parengtas bei pratestuotas mentorių rengimo modelis, skirtas tiek darbdaviams, planuojantiems įdarbinti neįgaliuosius, tiek patiems neįgaliesiems, siekiantiems įsidarbinti.
VOCA Extended projekte mentoriams bus pasiūlyti mokymo kursai daugeliu kalbų, be to, bus skatinamas neįgaliųjų teledarbas. Be to, projekte dalyvavę asmenys vėliau patys galės būti mentoriais kitiems žmonėms su negalia, taip skleisime profesinį mokymą, skatinsime neįgaliųjų integraciją į darbo rinką.