ReDis

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:17
Projekto pavadinimas

ReDis - Neįgalių žmonių perkvalifikavimas informacinių technologijų pagalba

Projekto kodas

2004-CZ/04/B/F/NT-168025

Projekto vykdymo laikotarpis

2004 - 2007

Finansavimo šaltinis

Leonardo da Vinci programme

Koordinatorius

Brno technologijos universitetas, Čekija

Projekto tikslai

Projekto tikslas - kovoti prieš žmonių, negalinčių tęsti savo profesijos karjeros dėl įgyto neįgalumo, socialinę atskirtį, siūlant jiems darbo, nereikalaujančio nuolatinio buvimo darbo vietoje, perspektyvas.

Projekto tikslinės grupės

Neįgalieji, socialinės atskirties grupės