PM-CAT

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:16
Projekto pavadinimas

PM-CAT - novatoriškas interaktyvus savikontrolės, mokymosi ir kompetencijos vertinimo įrankis projektų valdymo profesionalams

Projekto kodas

LT/05/B/F/PP-171015

Projekto vykdymo laikotarpis

2005 - 2007

Finansavimo šaltinis

Leonardo da Vinci programme

Koordinatorius

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Lietuva

Apie projektą

Šiuo projektu siekiama geriau suprasti ir įvertinti projektų vadybininkų kvalifikacijas ir kompetencijas sudarant galimybę pateikti, palyginti ir įvertinti projektų vadybininkų įgūdžius atsižvelgiant į projektų turinius, o ne į išankstinę nuomonę. Projekto metu buvo sukurta metodologija ir įrankiai, tiesiogiai susiję su didžiausiu tikslu – projektų valdymo specialybės atestacija ir kitais papildomais kokybės įvertinimo aspektais.
Projekto metu buvo pagerinta projektų valdymo mokymų kokybė atsižvelgiant į tarptautinius standartus bei naudojami novatoriški, lankstūs ir individualizuoti įrankiai įsivertinimui ir mokymuisi. Projektas garantavo dalyvavimą tarptautiniame profesinio ugdymo tinkle vykdant IPMA (Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (International Project Management Association)) veiklas, sukurė naują projektų valdymo gerinimo metodiką ir susiejo ugdymo sistemą su profesinės kvalifikacijos reikalavimais, nustatytais nacionalinės kompetencijos standartuose (NCB).

Projekto tikslai

Projekto tikslai:

  • Nustatyti projektų valdymo mokymo metodikų trūkumus;
  • Atlikti tyrimą apklausiant Lietuvos įmones ir organizacijas apie egzistuojančios projektų valdymo profesijos poreikius ir praktikas;
  • Įvertinti galimybę pritaikyti Tarptautinius kompetencijos standartus (International Competence Baseline (ICB)) nacionaliniams kompetencijos standartams (National Competence Baseline (NCB));
  • Panaikinti projektų valdymo kompetencijos ugdymo trūkumus;
  • Sukurti interaktyvų internete veikiantį įrankį PM CAT, skirtą projektų valdymo studentų kompetencijos ugdymui, savikontrolei, įvertinimui ir vystymui.
Projekto tikslinės grupės

Projektų valdymo specialistai